معنی جمود

جمود
معادل ابجد

جمود در معادل ابجد

جمود
  • 53
حل جدول

جمود در حل جدول

فرهنگ معین

جمود در فرهنگ معین

  • (جُ) (مص ل.) جامد شدن.
فرهنگ عمید

جمود در فرهنگ عمید

  • [مجاز] انعطاف‌ناپذیری، بی‌نرمشی،
    [مجاز] خشک شدن، خشکی،
    [مجاز] افسرده شدن، افسردگی،
    جامد بودن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

جمود در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید