معنی جمال

فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جمال

جمال

فرهنگ فارسی آزاد

جمّال

جَمّال، صاحب شتر، شتردار -شتربان (جمع:جَمّالَه)،


جمال

جَمال، زیبائی- خوبی- حسن صورت یا سیرت،

جِمال، شترها (مفرد:جَمَل)،

فارسی به آلمانی

جمال

Schönheit (f)

عربی به فارسی

جمال

زیبایی , خوشگلی , حسن , جمال , زنان زیبا

فرهنگ معین

جمال

(مص ل.) زیبا بودن، (اِمص.) زیبایی. [خوانش: (جَ) [ع.]]

(جَ مّ) [ع.] (ص.) شتربان، ساربان.

فرهنگ عمید

جمال

زیبایی، نیکوصورتی، حسن صورت، خوشگلی،
[قدیمی، مجاز] مایۀ زیبایی،

شتران،

شتردار، شتربان، ساربان،

حل جدول

جمال

زیبایی، حسن

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جمال

زیبایی

فرهنگ فارسی هوشیار

جمال

خوب صورت و نیکو سیرت گردیدن

واژه پیشنهادی

جمال

زیبایی

وجاهت-خوشگلی-

حسن صورت

مترادف و متضاد زبان فارسی

جمال

حسن، خوشگلی، زیبایی، صباحت، قشنگی، نیکویی، وجاهت،
(متضاد) بدگلی، بدمنظری

نام های ایرانی

جمال

پسرانه، زیبایی

معادل ابجد

جمال

74

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری