معنی جمال

جمال
معادل ابجد

جمال در معادل ابجد

جمال
 • 74
حل جدول

جمال در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جمال در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • حسن، خوشگلی، زیبایی، صباحت، قشنگی، نیکویی، وجاهت،
  (متضاد) بدگلی، بدمنظری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

جمال در فرهنگ معین

 • (مص ل.) زیبا بودن، (اِمص.) زیبایی. [خوانش: (جَ) [ع.]]
 • (جَ مّ) [ع.] (ص.) شتربان، ساربان.
فرهنگ عمید

جمال در فرهنگ عمید

 • زیبایی، نیکوصورتی، حسن صورت، خوشگلی،
  [قدیمی، مجاز] مایۀ زیبایی،. توضیح بیشتر ...
 • شتردار، شتربان، ساربان،
 • شتران،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جمال در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

جمال در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جمال در فارسی به عربی

نام های ایرانی

جمال در نام های ایرانی

عربی به فارسی

جمال در عربی به فارسی

 • زیبایی , خوشگلی , حسن , جمال , زنان زیبا
فرهنگ فارسی هوشیار

جمال در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خوب صورت و نیکو سیرت گردیدن
فرهنگ فارسی آزاد

جمال در فرهنگ فارسی آزاد

 • جِمال، شترها (مفرد:جَمَل)،
 • جَمال، زیبائی- خوبی- حسن صورت یا سیرت،
 • جَمّال، صاحب شتر، شتردار -شتربان (جمع:جَمّالَه)،
فارسی به آلمانی

جمال در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

جمال در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید