معنی جمار

جمار
معادل ابجد

جمار در معادل ابجد

جمار
  • 244
حل جدول

جمار در حل جدول

  • پیه درخت خرما
فرهنگ معین

جمار در فرهنگ معین

  • (جَ) [ع.] (اِ.) گروهی از مردم که در جایی گرد آیند، جماعت.
  • (جَ) [ع.] (اِ.) جِ جمره، سنگریزه ها.
فرهنگ عمید

جمار در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

جمار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جماعت سنگریزه ها سنگریزه ها
فرهنگ فارسی آزاد

جمار در فرهنگ فارسی آزاد

  • جَمار، جماعت- گروهی از مردم که در محلی جمع شده باشند،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید