معنی جلسه

جلسه
معادل ابجد

جلسه در معادل ابجد

جلسه
  • 98
حل جدول

جلسه در حل جدول

  • نشست، اجلاس، انجمن، گردهمایی، مجمع
  • نشست
مترادف و متضاد زبان فارسی

جلسه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اجلاس، انجمن، گردهمایی، مجلس، مجمع، نشست
فرهنگ معین

جلسه در فرهنگ معین

  • (مص ل. ) نشستن، (اِ. ) یک نشست، یک بار نشستن، مجمع، انجمن، جمع جلسات. [خوانش: (جَ لَ س) [ع. جلسه]]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جلسه در فرهنگ عمید

  • نشست برای رسیدگی و گفتگو دربارۀ امری،
    محلی که چنین نشستی در آن برگزار می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جلسه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

جلسه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

جلسه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جلسه در فارسی به عربی

  • اجتماع، جلسه، اِجْتِماعُ، اِحْتِفالٌ
فرهنگ فارسی هوشیار

جلسه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • یکبار نشستن، اجتماع جمعی از مردم برای انجام امری یا شنیدن نطقی با داشتن یک رئیس. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

جلسه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جلسه در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

جلسه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید