معنی جلال

جلال
معادل ابجد

جلال در معادل ابجد

جلال
 • 64
حل جدول

جلال در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جلال در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • احتشام، بزرگی، جاه، جبروت، حشمت، شکوه، شوکت، عظمت، فر، فره، کبریا، مجد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

جلال در فرهنگ معین

 • بزرگی، عظمت، شکوه. [خوانش: (جَ) [ع.] (اِمص.)]
فرهنگ عمید

جلال در فرهنگ عمید

 • بزرگی، بزرگواری،

  عزت، شکوه،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جلال در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

جلال در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

جلال در فارسی به انگلیسی

 • Augustness, Dazzle, Dignity, Grandeur, Magnificence, Nobleness, Opulence, Pomp, Royalty, Solemnity, Splendor, Splendour, Stateliness. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

جلال در نام های ایرانی

 • پسرانه، عظمت، بزرگی، شکوه
فرهنگ فارسی هوشیار

جلال در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ورز مهستی ستر گش بر زناکی (اسم) بزرگی بزرگواری عظمت، شکوه. بزرگ، معظم چیزی، قوت، شوکت، جاه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

جلال در فرهنگ فارسی آزاد

 • جَلال، بزرگی، بزرگواری، عظمت قدر و مقام، عزت و رفعت، در اصطلاح عرفانی بغیر از معانی مزبور، «پنهان بودن حق از انظار» نیز آمده است (بذیل جَلالَت نیز مراجعه شود. )،. توضیح بیشتر ...
 • جَلال، نام اولین روز هفته (شنبه) و نیز نام دومین ماه در تقویم بهائی است که از 20 فروردین برابر 19 اپریل آغاز می گردد،. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

جلال در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید