معنی جلادت

جلادت
معادل ابجد

جلادت در معادل ابجد

جلادت
 • 438
حل جدول

جلادت در حل جدول

 • دلیری و بی باکی
فرهنگ معین

جلادت در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) چابک بودن، (اِمص. ) چابکی. [خوانش: (جَ جِ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جلادت در فرهنگ عمید

 • ۱. صلابت.  ۲. نیرومندی.  ۳. چابکی.  ۴. دلیری،
فارسی به انگلیسی

جلادت در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

جلادت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ مردانگی، چستی (مصدر) جلد بودن چابکبودن، نیرومند بودن، (اسم) چابکی چابک سواری. ‎ -4 یلی پهلوانی شجاعت. چالاک شدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

جلادت در فرهنگ فارسی آزاد

 • جَلادَت، (جَلُدَ- یَجْلُدُ) قوی بودن- سخت و محکم بودن- صبور بودن در مصائب،. توضیح بیشتر ...
 • جَلادَت، استحکام- سختی و قوّت- صبر و تحمل،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید