معنی جعال

جعال
معادل ابجد

جعال در معادل ابجد

جعال
  • 104
حل جدول

جعال در حل جدول

فرهنگ معین

جعال در فرهنگ معین

  • اجرتی که به سپاهیان در زمان جنگ دهند، اجرت عامل، حق العمل. [خوانش: (جِ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
  • (جَ عّ) [ع.] (ص.) جعل کننده، دروغ پرداز.
فرهنگ عمید

جعال در فرهنگ عمید

  • دروغ‌گو،

    جعل‌کننده،
فرهنگ فارسی هوشیار

جعال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مزد، اجرت عامل جعل کننده جعل کننده
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه