معنی جزیره

جزیره
معادل ابجد

جزیره در معادل ابجد

جزیره
 • 225
حل جدول

جزیره در حل جدول

 • آراک  آبخست، آداک  اداک  آداک  آبخست، اداک، آراک  آبخست • اداک
 • آبخست
 • آداک
مترادف و متضاد زبان فارسی

جزیره در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آبخست، آبخوست، آبخو، آداک
فرهنگ معین

جزیره در فرهنگ معین

 • (جَ رِ) [ع. جزیره] (اِ. ) آبخوست، قطعه زمینی که گرداگرد آن را آب فرا گرفته باشد. ج. جزایر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جزیره در فرهنگ عمید

 • قطعه‌زمینی در وسط دریا که از هر طرف، آب آن را احاطه کرده باشد، آداک، اداک، آدک، آبخو، آبخوست، جَز،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جزیره در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

جزیره در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

جزیره در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

جزیره در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جزیره در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جزیره در فرهنگ فارسی هوشیار

 • قطعه زمین جدا و منقطع میان دریا که از هر طرف آب آنرا احاطه کرده باشد. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

جزیره در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جزیره در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید