معنی جریب

جریب
معادل ابجد

جریب در معادل ابجد

جریب
  • 215
حل جدول

جریب در حل جدول

فرهنگ معین

جریب در فرهنگ معین

  • (جَ) [معر. ] (اِ. ) 000/100 مترمربع، واحدی برای اندازه گیری زمین. [خوانش: (جَ رَ) [ع. ] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جریب در فرهنگ عمید

  • واحد اندازه‌گیری سطح زمین برابر با ۰۰۰/۱۰ مترمربع، هکتار،
گویش مازندرانی

جریب در گویش مازندرانی

  • مقدار زمینی که با مقیاس رسمی منطقه ده هزارمتر مربع است ولی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

جریب در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مقدار معلوم از موزون و زمین
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید