معنی جرمی بنتام

حل جدول

جرمی بنتام

فیلسوف انگلیسی سده هجدهم


جورج برکلی، جرمی بنتام

فیلسوف انگلیسی سده هجدهم


جورج برکلی ، جرمی بنتام

فیلسوف انگلیسی سده هجدهم


جرمی آیرونز

برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد در سال 1990 میلادی


فیلمی با بازی جرمی آیرونز

آراگون

جان سخت کینه جو


فیلسوف مشهور انگلیسی قرن هجدهم

جرمی بنتام

لغت نامه دهخدا

علی جرمی

علی جرمی. [ع َ ی ِ ج َ] (اِخ) ابن حسن بن محمد طائی جرمی کوفی، مشهور به طاهری و مکنّی به ابوالحسن. رجوع به علی طاهری شود.


ربیع جرمی

ربیع جرمی. [رَ ع ِ ج َ] (اِخ) ابن حیان گفته وی صحبت حضرت رسول (ص) را درک کرده است و طبرانی و باوردی از او حدیث روایت کنند. (از الاصابه ج 1 قسم 1).


اصابع جرمی

اصابع جرمی. [اَ ب ِ ع ِ ج ِ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) در تداول هیأت قدیم یعنی اصابعی که به معدله مقید گردند. (ازکشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به اصابع و ظل شود.


صالح جرمی

صالح جرمی. [ل ِ ح ِج َ] (اِخ) ابن ندیم نویسد: به خط ابوالحسن خزار خواندم که صالح بن اسحاق بجلی مولای بجیلهبن أنماربن اراش بن الغوث، اخی الازدبن الغوث و کنیت او ابوعمر است.و ابوسعید گوید: وی مولای جرم بن ربان است و جرم قبیله ای است از قبایل عرب از یمن. وی نحو بر اخفش و جز او خواند و کتاب سیبویه قرائت کرد و لغت از ابی زید و اصمعی و طبقه ٔ آنان فراگرفت. و ابوالعباس مبرد گوید:او مولای بجیلهبن انمار است او راست: کتاب القوافی. کتاب التثنیه و الجمع. کتاب الفرخ. کتاب الابنیه. کتاب العروض. کتاب مختصر نحو المتعلمین. کتاب تفسیر غریب سیبویه. کتاب الابنیه و التصریف. (الفهرست ص 84). ابونعیم اصفهانی گوید: وی به هنگام بازگشت از حج با فیض بن محمد به اصفهان آمد و روز ورود او فیض وی را بیست هزار درهم بداد و به هر سال او را دوازده هزار درهم می فرستاد از او نحو و غریب فرامیگرفتند وی از یزیدبن ذریع و عبدالوارث بن سعید و بصریین روایت کند. (ذکراخبار اصفهان ج 1 صص 347- 348). ابن خلکان گوید وی فقیهی عالم به نحو و لغت و از مردم بصره بود و به بغداد شد و نحو از اخفش و جز او فراگرفت و یونس بن حبیب را بدید لیکن وی را ملاقات سیبویه دست نداد. لغت رابر ابی عبیده و ابی زید انصاری و اصمعی و کسانی که درطبقه ٔ ایشانند بیاموخت. صالح مردی دیندار و پرهیزگار و نیک مذهب و درست عقیدت بود و روایت حدیث کرد. او را در نحو کتابی نیکوست معروف به فرخ و معنی آن فرخ کتاب سیبویه است. در بغداد با فراء مناظرت کرد. ابوالعباس مبرد از وی حدیث کند که دیوان هذلیین را بر اصمعی خواندم و او آن دیوان را نیکوتر از ابی عبیده حفظ داشت و چون فارغ شدم مرا گفت: اگر هذلی شاعر یا رامی، یا ساعی نباشد در او خیری نیست و در تفسیر آیه ٔ «ولا تقف مالیس لک به علم » (قرآن 36/17) میگفت: اگر نشنیده ای مگو شنیدم و اگر ندیده ای مگو دیدم و اگر ندانی مگو دانم چه گوش و دیده و دل مسئولند. و هم مبرد گوید: جرمی اثبت قوم در کتاب سیبویه بود و جماعت، آن کتاب را بر وی خواندند. وی عالم و حافظ لغت و در حدیث و اخبار جلیل و او را کتبی است که در آن منفرد بود.او راست کتاب «السیر» و آن کتابی عجیب است و کتاب الابنیه و کتاب العروض و مختصر در نحو و کتاب غریب سیبویه. ابونعیم اصفهانی وی را در تاریخ اصفهان بیاورده است. صالح بسال 225 هَ. ق. درگذشت. رجوع به محاسن اصفهان ص 35 و تاریخ بغداد ج 9 صص 313- 315 و لسان المیزان ج 3 ص 165 و 166 و روضات الجنات ص 756 و معجم الادباء ج 4 ص 267 و 268 و قاموس الاعلام ترکی شود.

سخن بزرگان

جرمی تیلور

هیچ کس بدبخت تر از کسی نیست که هرگز به بلا و مصیبتی گرفتار نشده است.

واژه پیشنهادی

جرمی آسمانی با نور زیاد

اختروش

اختروش

اختروش

معادل ابجد

جرمی بنتام

746

عبارت های مشابه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری