معنی جردادن

جردادن
معادل ابجد

جردادن در معادل ابجد

جردادن
  • 262
حل جدول

جردادن در حل جدول

  • دراندن
  • پاره کردن چیزی مانند کاغذ و پارچه
فارسی به انگلیسی

جردادن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

جردادن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) پاره کردن (کاغذ پارچه و مانند آن) : ((لباسش را جر داد. )). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید