معنی جراید

جراید
معادل ابجد

جراید در معادل ابجد

جراید
  • 218
حل جدول

جراید در حل جدول

  • روزنامه ها، مطبوعات
مترادف و متضاد زبان فارسی

جراید در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • روزنامه‌ها، مطبوعات، دفاتر، دفترها، نیزه‌ها
فرهنگ معین

جراید در فرهنگ معین

  • جمع جریده.، روزنامه ها، دفترها. [خوانش: (یِ) [ع.] (اِ.)]
فرهنگ عمید

جراید در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جراید در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

جراید در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

جراید در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جراید در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جراید در فرهنگ فارسی هوشیار

  • دفاتر و امثال آن، مجلات، روزنامه ها
فارسی به آلمانی

جراید در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید