معنی جراید

فرهنگ عمید

جراید

جریده

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جراید

روزنامه ها

فارسی به انگلیسی

فرهنگ معین

جراید

جمع جریده.، روزنامه ها، دفترها. [خوانش: (یِ) [ع.] (اِ.)]

حل جدول

جراید

روزنامه ها، مطبوعات


ارباب جراید

کنایه از مطبوعات


خوراک جراید

خبر

کلمات بیگانه به فارسی

جراید

روزنامه ها

مترادف و متضاد زبان فارسی

جراید

روزنامه‌ها، مطبوعات، دفاتر، دفترها، نیزه‌ها

فارسی به عربی

جراید

صحافه

فرهنگ فارسی هوشیار

جراید

دفاتر و امثال آن، مجلات، روزنامه ها

فارسی به آلمانی

جراید

Presse (f), Pressen

معادل ابجد

جراید

218

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری