معنی جراد

جراد
معادل ابجد

جراد در معادل ابجد

جراد
  • 208
حل جدول

جراد در حل جدول

فرهنگ معین

جراد در فرهنگ معین

  • (جَ) [ع.] (اِ.) ملخ.
فرهنگ عمید

جراد در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

جراد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ملخ (اسم) ملخ. یا جراد منتشر. ملخ پراکنده.
فرهنگ فارسی آزاد

جراد در فرهنگ فارسی آزاد

  • جَراد، مَلَخ (واحدش جَرادَه است یعنی یک مَلَخ)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید