معنی جده

جده
معادل ابجد

جده در معادل ابجد

جده
 • 12
حل جدول

جده در حل جدول

 • شهری در عربستان، مادربزرگ
 • بزرگترین شهر عربستان
 • شهری در عربستان، مادر بزرگ
مترادف و متضاد زبان فارسی

جده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آبی‌بی، بی‌بی، مادربزرگ، ننه،

  (متضاد) جد، نیا
فرهنگ معین

جده در فرهنگ معین

 • (ج دِّ) [ع.] (اِ.) مادربزرگ.
فرهنگ عمید

جده در فرهنگ عمید

 • مادرِ مادر، مادربزرگ،
  مادرِ پدر، مادربزرگ،
  مادربزرگ پدرومادر،
  [مجاز] فاطمۀ زهرا،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جده در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

جده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مادر پدر، مادر مادر یافتن، درک کردن ساحل دریای مکه
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه