معنی جدا شده

جدا شده
معادل ابجد

جدا شده در معادل ابجد

جدا شده
  • 317
حل جدول

جدا شده در حل جدول

فارسی به انگلیسی

جدا شده در فارسی به انگلیسی

  • Detached, Divided, Parted, Asunder, Disjunctive, Segregated
فرهنگ فارسی هوشیار

جدا شده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) منفصل گشته سوا شده، دور شده، ممتاز گشته.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید