معنی جدال

جدال
معادل ابجد

جدال در معادل ابجد

جدال
  • 38
حل جدول

جدال در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جدال در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آرزم، بحث، پرخاش‌جویی، پیکار، جر، جنگ، حرب، خصومت، رزم، زدوخورد، ستیز، ستیزه، عناد، کشمکش، گیرودار، مجادله، مخاصمه، مرافعه، مشاجره، معرکه، مقاتله، منازعه، مناقشه، نبرد، نزاع، نقار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

جدال در فرهنگ معین

  • (مص ل. ) نبرد کردن، (اِمص. ) دشمن، (اِ. ) جنگ، ستیز. [خوانش: (جِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جدال در فرهنگ عمید

  • جنگ، ستیز: بی‌خیل و بی‌سپاه شکستی سپاه‌ها / بی‌جنگ و بی‌جدال گُشادی حصارها (لامعی: ۶)،
    پیکار، رقابت: جدال بر سر قهرمانی،
    کشمکش، جروبحث، بگومگو،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جدال در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

جدال در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

جدال در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جدال در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جدال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • خصومت کردن با کسی، پیکار
فارسی به آلمانی

جدال در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید