معنی جبین

جبین
معادل ابجد

جبین در معادل ابجد

جبین
  • 65
حل جدول

جبین در حل جدول

فرهنگ معین

جبین در فرهنگ معین

  • (جَ) [ع.] (اِ.) پیشانی، یک طرف پیشانی.
  • (جُ بّ) (اِ.) = چپین: طبق چوبین، سله.
فرهنگ عمید

جبین در فرهنگ عمید

  • پیشانی،

    [جمع: جبنا] [قدیمی] ترسو،
فارسی به انگلیسی

جبین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جبین در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

جبین در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

جبین در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

جبین در فرهنگ فارسی آزاد

  • جَبیْن، پیشانی، ترسو (جمع: اَجْبُن- جُبُن- اَجْبنَه).

    َ َ
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید