معنی جبران

جبران
معادل ابجد

جبران در معادل ابجد

جبران
 • 256
حل جدول

جبران در حل جدول

 • تلافی، ترمیم، تاوان، عوض، غرامت
 • تلافی
مترادف و متضاد زبان فارسی

جبران در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تاوان، ترمیم، تلافی، عوض، غرامت، مغرم
فرهنگ معین

جبران در فرهنگ معین

 • (جُ) [ع.] (مص م.) تلافی کردن.
فرهنگ عمید

جبران در فرهنگ عمید

 • تلافی،
  * جبران‌ کردن: (مصدر متعدی) تلافی کردن صدمه و خسارتی که به کسی وارد شده،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جبران در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • بازنه ش، شیان، بازپرداخت، برگرداندن
فارسی به انگلیسی

جبران در فارسی به انگلیسی

 • Amends, Atonement, Compensation, Indemnity, Payoff, Recompense, Recuperation, Redress, Reimbursement. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

جبران در فارسی به عربی

 • اغاثه، تحسن، تکفیر، ظهر
سخن بزرگان

جبران در سخن بزرگان

 • در رنجی که ما می بریم، درد نه تنها در زخم هایمان، که در اعماق قلب طبیعت نیز حضور دارد. در تغییر هر فصل، کوه ها، درختان و رودها ظاهری دگرگونه می یابند؛ همان گونه که انسان در گذر عمر با تجربه ها و احساساتش دگرگون می شود. در دل هر زمستان، تپشی از بهار و در پوشش سیاه شب، لبخندی از روشنایی نمایان است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

جبران در فرهنگ فارسی هوشیار

 • تلافی کردن، خسارت و صدمه
فارسی به آلمانی

جبران در فارسی به آلمانی

 • Ru.cken, Rücken (m), Unterstützen, Wieder, Zuru.ck, Zurück
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید