معنی جایگزین

جایگزین
معادل ابجد

جایگزین در معادل ابجد

جایگزین
  • 101
حل جدول

جایگزین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جایگزین در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

جایگزین در فرهنگ معین

  • (گُ) (ص فا. ) کسی که جایی را برای خویش انتخاب کند، آن که یا آن چه که در جایی استقرار یابد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جایگزین در فرهنگ عمید

  • کسی یا چیزی که به‌جای کسی یا چیزی دیگر قرار می‌گیرد و معمولاً هر دو دارای ویژگی‌های مشابه می‌باشند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جایگزین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جایگزین در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جایگزین در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید