معنی جایگاه خون

حل جدول

جایگاه خون

رگ


جایگاه

مکان، مکانت

معادل فارسی لژ

ماوا

مثابه

مکانت


جایگاه مخصوص، جایگاه ویژه

لژ

فرهنگ معین

جایگاه

(اِمر.) محل، مکان.

فرهنگ عمید

جایگاه

محل، مکان،
هر نقطه و محلی که کسی یا چیزی در آن قرار بگیرد،
[مجاز] مقام، مرتبه،
خانه، سرا، منزل،
لُژ،
[قدیمی، مجاز] فرصت، مجال: اگر سستی آرید یک تن به جنگ / نمانَد مرا جایگاهِ درنگ (فردوسی: ۲/۴۰۱)،
[قدیمی، مجاز] عوض، بدل،

فرهنگ فارسی هوشیار

جایگاه

مسکن، خانه، مقام، منزل، معدن

واژه پیشنهادی

مترادف و متضاد زبان فارسی

جایگاه

جا، قرارگاه، ماوا، محل، مرکز، مسکن، مقر، مکان، منزل، موضع، موقف، موقعیت، درجه، مرتبه، مقام

فارسی به عربی

جایگاه

محطه، مقعد، منزل، موقع

فارسی به آلمانی

جایگاه

Das haus, Einpassen, Haus (n), Platz (m), Rente (f), Sitz (m), Sitzplatz (m), Unterkunft (f)

لغت نامه دهخدا

رضوان جایگاه

رضوان جایگاه. [رِض ْ] (ص مرکب) بهشت مقام. خلدآشیان. اصطلاحی است که پس از نام مرده آرند، مانند خلدآشیان. (یادداشت مؤلف). دعای خیر برای مردگان، یعنی جای او در بهشت باد. (ناظم الاطباء).

معادل ابجد

جایگاه خون

696

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری