معنی جاویدان

جاویدان
معادل ابجد

جاویدان در معادل ابجد

جاویدان
  • 75
حل جدول

جاویدان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جاویدان در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ابدی، ازلی، پایدار، جاودانه، جاودان، جاوید، دایم، دایمی، سرمد،
    (متضاد) موقتی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

جاویدان در فرهنگ معین

فرهنگ عمید

جاویدان در فرهنگ عمید

  • پاینده، پایدار، همیشگی،
    (قید) تا همیشه،
    (قید) از مدت‌ها پیش. * جاوید،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جاویدان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

جاویدان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جاویدان در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جاویدان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) (جاوید جاود خواهد جاوید بجاو جاونده جاویده) جویدن مضغ کردن. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

جاویدان در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

جاویدان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید