معنی جاوید

جاوید
معادل ابجد

جاوید در معادل ابجد

جاوید
  • 24
حل جدول

جاوید در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جاوید در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ابدی، پایا، پایدار، جاویدان، خالد، دایم، دایمی، سرمد، فناناپذیر، قیوم، لایزال، مانا، ماندنی، مدام، همیشگی،
    (متضاد) زودگذر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

جاوید در فرهنگ معین

  • [په.] (ص.) ابدی، دایم.
فرهنگ عمید

جاوید در فرهنگ عمید

  • =جاویدان: نماند بر این خاک جاوید کس / تو را توشهٴ راستی باد و بس (فردوسی: ۷/۲۶)، دولت جاوید یافت هرکه نکونام زیست / کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را (سعدی: ۵۵)، وصل تو بادا همه نزدیک ما / هجر تو جاوید ز ما دور باد (انوری: ۷۹۴)، تا ز تو بازمانده‌ام جاوید / فکرتم را ندامت است ندیم (ناصرخسرو: ۳۲۹). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جاوید در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جاوید در فارسی به عربی

نام های ایرانی

جاوید در نام های ایرانی

  • پسرانه، پایدار، همیشگی، همیشگی، ابدی
فرهنگ فارسی هوشیار

جاوید در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

جاوید در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید