معنی جاودانی

جاودانی
معادل ابجد

جاودانی در معادل ابجد

جاودانی
  • 75
حل جدول

جاودانی در حل جدول

  • ابدی،همیشگی،دائمی،پاینده،نامیرا
مترادف و متضاد زبان فارسی

جاودانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پایا، دیرینگی، سرمدی، نامیرا،

    (متضاد) میرایی، ناپایایی
فرهنگ عمید

جاودانی در فرهنگ عمید

  • پاینده، پایدار، همیشگی،
فارسی به انگلیسی

جاودانی در فارسی به انگلیسی

  • Dateless, Endless, Immortal, Perpetual, Undying
فارسی به ترکی

جاودانی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جاودانی در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

جاودانی در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

جاودانی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید