معنی جاودانگی

جاودانگی
معادل ابجد

جاودانگی در معادل ابجد

جاودانگی
  • 95
حل جدول

جاودانگی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جاودانگی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پایایی، دیرینگی، قدم، نامیرایی، همیشگی،

    (متضاد) فنا
فرهنگ عمید

جاودانگی در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

جاودانگی در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

جاودانگی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید