معنی جاها

حل جدول

جاها

اماکن


دورترین‌ جاها

اقصی‌نقاط


دورترین جاها

اقصی نقاط


دور ترین جاها

اقصی نقاط


اقصی‌نقاط

دورترین‌ جاها


اقصی نقاط

دورترین جاها

دور ترین جاها

فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

امکنه

مکانها، جاها، جمع مکان


براص

(تک: برصه) دیو جاها ریگستان ها

مترادف و متضاد زبان فارسی

اماکن

امکنه، جاها، سرزمین‌ها، مقام‌ها، مکان‌ها


نقاط

مناطق، نواحی، امکنه، جاها، مکان‌ها، نقطه‌ها

گویش مازندرانی

جاپه جاپه

برخی، در برخی جاها، جا به جا

فرهنگ فارسی آزاد

امکنه

اَمْکِنَه، محل ها، مکانها، جاها (مفرد: مَکان)،

فرهنگ معین

مواضع

(مَ ض) [ع.] (اِ.) جِ موضع، جاها، مکان ها.

معادل ابجد

جاها

10

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری