معنی جانشین

جانشین
معادل ابجد

جانشین در معادل ابجد

جانشین
 • 414
حل جدول

جانشین در حل جدول

 • آلترناتیو

  اخلاف، نایب مناب

  نایب مناب

  نائب، بدل، جایگزین، خلیفه، قائم مقام، وارث، ولیعهد

  عوض

  قائم مقام

  وصی

  نایب‌مناب

  بدیل

  نایب، وصی
  . توضیح بیشتر ...
مترادف و متضاد زبان فارسی

جانشین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بدل، جایگزین، خلف، خلیفه، عوض، قائم‌مقام، نایب، وارث، ولیعهد
فرهنگ معین

جانشین در فرهنگ معین

 • قائم مقام، ولیعهد. [خوانش: (نِ) (ص فا.)]
فرهنگ عمید

جانشین در فرهنگ عمید

 • کسی که به‌جای دیگری بنشیند و کارهای او را انجام بدهد،
  [قدیمی] خلیفه، قائم‌مقام، ولیعهد،
  عوض،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جانشین در فارسی به انگلیسی

 • Acting, Alternate, Deputy, Double, Fill-In, Quid Pro Quo, Relief, Replacement, Stand-In, Substitute, Successor, Surrogate. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

جانشین در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جانشین در فارسی به عربی

 • اغاثه، بدیل، قرصه، کاهن، نائب، وریث
فرهنگ فارسی هوشیار

جانشین در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

جانشین در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جانشین در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

جانشین در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید