معنی جانب

جانب
معادل ابجد

جانب در معادل ابجد

جانب
  • 56
حل جدول

جانب در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جانب در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پهلو، جهت، سمت، سو، طرف، عرض، کرانه، کران، کنار، ناحیه، ور
فرهنگ معین

جانب در فرهنگ معین

  • پهلو، طرف، سوی، جهت، ناحیه، جمع جوانب. [خوانش: (نِ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جانب در فرهنگ عمید

  • پهلو، کرانه، طرف،

    جهت،

    ناحیه،
فارسی به انگلیسی

جانب در فارسی به انگلیسی

عربی به فارسی

جانب در عربی به فارسی

  • طرف , سو , سمت , پهلو , جنب , طرفداری کردن از , در یکسو قرار دادن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

جانب در فرهنگ فارسی هوشیار

  • پهلو، طرف، کنار، سمت، نحو، کناره، ضلع
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه