معنی جالیز

جالیز
معادل ابجد

جالیز در معادل ابجد

جالیز
  • 51
حل جدول

جالیز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جالیز در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بستان، پالیز، فالیز، کشتزار، لته، مزرعه
فرهنگ معین

جالیز در فرهنگ معین

  • (اِ.) کشتزار خربزه، هندوانه و خیار و مانند آن.
فرهنگ عمید

جالیز در فرهنگ عمید

  • کشتزاری که در آن خربزه، هندوانه، خیار، و مانند آن می‌کارند،
فارسی به انگلیسی

جالیز در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

جالیز در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کشتزار خربزه و هندوانه و خیار را گویند
فرهنگ پهلوی

جالیز در فرهنگ پهلوی

فارسی به ایتالیایی

جالیز در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید