معنی جار زدن

جار زدن
معادل ابجد

جار زدن در معادل ابجد

جار زدن
  • 265
حل جدول

جار زدن در حل جدول

فرهنگ معین

جار زدن در فرهنگ معین

  • (زَ دَ) (مص ل. ) خبری را با صدای بلند در کوچه و خیابان به اطلاع مردم رساندن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جار زدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جار زدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جار زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • بانگیدن بانگ زدن (مصدر) به آواز بلند درکویها و برزنها امری را به اطلاع عموم رسانیدن ندا در دادن. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

جار زدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید