معنی جاری

جاری
معادل ابجد

جاری در معادل ابجد

جاری
 • 214
حل جدول

جاری در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جاری در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • روان، ساری، سیال، جریان، عادله، فعلی، رایج، شایع، عادی، متداول، معمول، جاریه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

جاری در فرهنگ معین

 • (اِ.) (عا.) دو زن که همسرِ دو برادر باشند.
 • (ص.) روان، زمانی که در آن هستیم. [خوانش: [ع.]]
فرهنگ عمید

جاری در فرهنگ عمید

 • نسبت میان زنان دو یا چند برادر با یکدیگر، زنِ برادرشوهر،
 • روان، رونده، درجریان: آب جاری،
  [مجاز] رایج،
  ٣. کنونی، فعلی: ماه جاری،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جاری در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

جاری در فارسی به انگلیسی

 • Current, Ongoing, Present-Day, Running, Runny, Sister-In-Law
فارسی به ترکی

جاری در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جاری در فارسی به عربی

 • ذهاب، رواسب طینیه، طیار
گویش مازندرانی

جاری در گویش مازندرانی

 • نسبت همسران دو برادر به هم، جاری، در جریان رود، بالا
فرهنگ فارسی هوشیار

جاری در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

جاری در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جاری در فارسی به آلمانی

 • Funktionierend, Gehend, Geschwindigkeit (f), Sickern [verb], Weggehend, Aktuell, Gegenwärtig, Laufend, Momentan [adjective], Strom (m), Strömung (f). توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

جاری در واژه پیشنهادی

 • هم عاروس، هم عروس
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید