معنی جارو کردن

جارو کردن
معادل ابجد

جارو کردن در معادل ابجد

جارو کردن
  • 484
حل جدول

جارو کردن در حل جدول

  • روفتن، رفتن، روبیدن، نظافت
مترادف و متضاد زبان فارسی

جارو کردن در مترادف و متضاد زبان فارسی

فارسی به انگلیسی

جارو کردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

جارو کردن در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

جارو کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

جارو کردن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید