معنی ثمین

ثمین
معادل ابجد

ثمین در معادل ابجد

ثمین
 • 600
حل جدول

ثمین در حل جدول

 • گرانبها، قیمتی
 • گران بها
 • گران بها، قیمتی
مترادف و متضاد زبان فارسی

ثمین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ارزشمند، پرارزش، پربها، پرقیمت، قیمتی، گرانبها، نفیس،
  (متضاد) کم‌قیمت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ثمین در فرهنگ معین

 • (ثَ) [ع.] (ص.) گران بها، گران قیمت.
لغت نامه دهخدا

ثمین در لغت نامه دهخدا

 • ثمین. [ث َ] (ع ص) گران. گران بها. پرقیمت. بیش بها. پربها. بهاور. بهائی. قیمتی. گران قیمت:
  تا هر دو تهنیت را در پیش او بریم
  صافی تر و شریف تر از لؤلؤ ثمین.
  فرخی.
  آنکو نکو خواهد ترا گر سنگ بر گیرد ز ره
  از دولت تو گردد آن در دست او در ثمین.
  فرخی.
  عادتی دارد بی عیب تر از صورت حور
  صورتی دارد پاکیزه تر از در ثمین.
  فرخی.
  بحرم و کانم چون بحر و چو کان حاصل من
  خلق را دُر ثمین و گهر پیش بهاست.
  مسعودسعد.
  ز بسکه کند دو زلف و ز بسکه راندم اشک
  یکی چو دُرِّ ثمین و یکی چو مشک ختن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ثمین در فرهنگ عمید

 • گران‌بها، پربها، پرقیمت، قیمتی: چرب و شیرین و شرابات ثمین / دادش و بس جامهٴ ابریشمین (مولوی: ۷۱۰)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ثمین در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

ثمین در نام های ایرانی

 • دخترانه، گران بها، قیمتی
عربی به فارسی

ثمین در عربی به فارسی

 • فوق العاده گرانبها , غیرقابل تخمین , پر بها , گرانبها , نفیس , پر ارزش , تصنعی گرامی , قیمتی , بسیار , فوق العاده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ثمین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گرانبها، پر قیمت، گرانقیمت
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید