معنی ثمر

ثمر
معادل ابجد

ثمر در معادل ابجد

ثمر
 • 740
حل جدول

ثمر در حل جدول

 • میوه و نتیجه
 • میوه، نتیجه
مترادف و متضاد زبان فارسی

ثمر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بار، بر، ثمار، سود، فایده، میوه، حاصل، نتیجه
فرهنگ معین

ثمر در فرهنگ معین

 • میوه، بار، حاصل، نتیجه. [خوانش: (ثَ مَ) [ع.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

ثمر در لغت نامه دهخدا

 • ثمر. [ث َ م َ] (ع اِ) آنچه بحاصل آرد نبات و شجر از خوشه و میوه ومانند آن. بر. بار. میوه. فاکهه. حاصل:
  دانش ثمر درخت دین است
  برشو بدرخت مصطفائی.
  ناصرخسرو.
  بهر خدمت هر که بر بندد کمر
  از درخت معرفت یابد ثمر.
  عطار.
  از باغ نشاط تو بروید گل رامش
  وز شاخ مراد تو برآید ثمر فتح.
  || حاصل. نتیجه. نفع. سود. فایده:
  خراب کردن بتخانه خردکار نبود
  بدانچه کرده بیابد ملک ثواب و ثمر.
  فرخی.
  و رجوع به تمتع شود.
  || کناره ٔ زبان. توضیح بیشتر ...
 • ثمر. [ث َ م َ] (اِخ) دهی است به یمن.

 • ثمر. [ث َ م ِ] (ع ص) بسیار: مال ثمر؛ مالی بسیار.

 • ثمر. [ث َ م ِ] (ع اِ) ج ِ ثَمَر.

 • ثمر. [ث َ] (ع مص) میوه آوردن درخت. || پخته شدن میوه. رسیدن میوه. || ثمر مردی، بسیار مال شدن او. || ثمر غنم را؛ گرد کردن برای گوسفندان درختان را (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • ثمر. [ث َ] (اِخ) وادی است در بادیه.

 • ثمر. [ث ُ م ُ] (ع اِ) جج ِ ثَمر. (اقرب الموارد).

فرهنگ عمید

ثمر در فرهنگ عمید

 • بار درخت، میوه، بر،
فارسی به انگلیسی

ثمر در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ثمر در فارسی به عربی

نام های ایرانی

ثمر در نام های ایرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

ثمر در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

ثمر در فرهنگ فارسی آزاد

 • ثَمَر، میوه، نتیجه کار (جمع:ثِمار جمع الجمع: اَثْمار، ثُمَر)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

ثمر در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

ثمر در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه