معنی ثامن

ثامن
معادل ابجد

ثامن در معادل ابجد

ثامن
  • 591
حل جدول

ثامن در حل جدول

فرهنگ معین

ثامن در فرهنگ معین

  • (مِ) [ع.] (اِ.) هشتم، هشتمین.
لغت نامه دهخدا

ثامن در لغت نامه دهخدا

  • ثامن. [م ِ] (ع ص) نعت فاعلی از ثمن. || هشتم.

فرهنگ عمید

ثامن در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

ثامن در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

ثامن در فرهنگ فارسی آزاد

  • ثامِن، هشتم، هشتمین،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید