معنی تیو

تیو
معادل ابجد

تیو در معادل ابجد

تیو
 • 416
حل جدول

تیو در حل جدول

 • تاو، تاب و توان، طاقت و توانایی
فرهنگ معین

تیو در فرهنگ معین

 • (اِ.) تاب، طاقت، توانایی.
لغت نامه دهخدا

تیو در لغت نامه دهخدا

 • تیو. (اِ) طاقت بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 412). تاب و طاقت و توانائی. (برهان) (ناظم الاطباء). همان توان است. (از شرفنامه ٔ منیری). طاقت و توانائی که تاب باشد. (انجمن آرا) (آنندراج). تاب و طاقت. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). طاقت بود و توانائی. (اوبهی):
  بدیشان نبد زآتش مهر تیو
  به یک ره برآمد ز هر دو غریو.
  عنصری (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص 412).
  یکی مهره باز است گیتی که دیو
  ندارد به ترفند او هیچ تیو.
  عنصری.
  نگه کرد از دور سالار نیو
  گریزان سپه دید بی هوش و تیو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تیو در فرهنگ عمید

 • تاب‌وتوان، طاقت: یکی مهره باز است گیتی که دیو / ندارد به ترفند او هیچ تیو (عنصری: ۳۶۱). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تیو در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید