معنی تینر

تینر
معادل ابجد

تینر در معادل ابجد

تینر
  • 660
حل جدول

تینر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تینر در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • مایع فرار رقیق‌ساز، مایع‌حلال و رقیق‌کننده رنگ
فرهنگ معین

تینر در فرهنگ معین

  • (نِ) [انگ.] (اِ.) مایه رقیق کننده مواد.
فارسی به انگلیسی

تینر در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید