معنی تیمسار

لغت نامه دهخدا

تیمسار

تیمسار. (اِ) کلمه ای است که آن را به عربی حضرت می گویند. (برهان) (آنندراج). در پارسی کلمه ای است برای تعظیم که به عربی آن را حضرت خوانند و آن را تیمشار نیز گویند. (انجمن آرا). لقبی است برای تعظیم مانند جناب و این لقب از شت که به معنی حضرت است پست تر می باشد. (ناظم الاطباء). || امروز عنوان خطاب امرای لشکر، از سرتیپ به بالاست. (حاشیه ٔ برهان چ معین).


شت

شت. [ش َ] (اِ) کلمه ٔ تعظیم است و آن را تیمسار نیز گویند و هر دو به معنی حضرت است که در عربی معروف است. (انجمن آرا) (آنندراج). لفظی است در فارسی، ترجمه ٔ لفظی که در عربی حضرت گویند. (برهان). به سخن بزرگ نامیدن کسی را. (یادداشت مؤلف). لغت شت فارسی نیست نخستین بار در دساتیر چاپ ملافیروز به کار رفته است. این لغت هندی است، اما نه مانند لغات کپی (بوزینه) و شکر و شمن و چندن (صندل) که از زمان بسیار قدیم داخل فارسی شده باشد. شت به این معنی در نوشته های قدیم فارسی نیامده ودر فرهنگ جهانگیری که آن هم در هند نوشته شده یاد نگردیده است. در همه ٔ فرهنگها، شت مخفف شتل، و مصطلح در قمار، یاد شده است و در دبستان المذاهب به معنی حضرت بکار رفته است. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین).

فرهنگ معین

تیمسار

(اِمر.) عنوانی در ارتش برای افسران از سرتیپ به بالا.

فرهنگ عمید

تیمسار

عنوان صاحب‌منصبان بالاتر از درجۀ سرهنگی، مترادف جناب یا حضرت. δ از واژه‌های دساتیری است،

فارسی به انگلیسی

تیمسار

Brass Hat, General, Ranking

فرهنگ فارسی هوشیار

تیمسار

عنوانی که در ارتش برای افسران از سرتیپ به بالا، بجای جناب یا حضرت


حضره حضرت

‎ درگاه فرگاه پیشگاه، شخید تیمسار واژه ی شت که در برهان آمده از ریشه ی هندی است، نزدیکی، پایتخت

واژه پیشنهادی

افسری ارشد در ارتش

تیمسار، ژنرال،سپهبد

تیمسار، ژنرال،سپهبد

معادل ابجد

تیمسار

711

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری