معنی تیمسار

تیمسار
معادل ابجد

تیمسار در معادل ابجد

تیمسار
  • 711
حل جدول

تیمسار در حل جدول

فرهنگ معین

تیمسار در فرهنگ معین

  • (اِمر.) عنوانی در ارتش برای افسران از سرتیپ به بالا.
لغت نامه دهخدا

تیمسار در لغت نامه دهخدا

  • تیمسار. (اِ) کلمه ای است که آن را به عربی حضرت می گویند. (برهان) (آنندراج). در پارسی کلمه ای است برای تعظیم که به عربی آن را حضرت خوانند و آن را تیمشار نیز گویند. (انجمن آرا). لقبی است برای تعظیم مانند جناب و این لقب از شت که به معنی حضرت است پست تر می باشد. (ناظم الاطباء). || امروز عنوان خطاب امرای لشکر، از سرتیپ به بالاست. (حاشیه ٔ برهان چ معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تیمسار در فرهنگ عمید

  • عنوان صاحب‌منصبان بالاتر از درجۀ سرهنگی، مترادف جناب یا حضرت. δ از واژه‌های دساتیری است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تیمسار در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

تیمسار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • عنوانی که در ارتش برای افسران از سرتیپ به بالا، بجای جناب یا حضرت. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید