معنی تیله

لغت نامه دهخدا

تیله

تیله. [ل ِ / ل َ] (اِ) سفال شکسته ٔ خردشده. (ناظم الاطباء). خرده ٔسفال. ریزه ٔ سفال. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || در تداول، سنگ مدوری که بدان قمار بازند.


تیله مون

تیله مون. [ل ِ م ُ] (اِخ) تاریخدان فرانسوی.


تیله کوه

تیله کوه.[ل َ] (اِخ) دهی از دهستان سرقلعه ٔ گرمسیر ولدبیگی است که در بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان واقع است و 160 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).


تیله نو

تیله نو. [ل ِ ن ُ] (اِخ) دهی از دهستان کلباد است که در بخش بهشهر شهرستان ساری واقع است و 730 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).


تیله بن

تیله بن. [ل ِ ب ُ] (اِخ) دهی از دهستان نرم آب است که در بخش دودانگه ٔ شهرستان ساری واقع است و 200 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).


تیله کن

تیله کن. [ل َ / ل ِ ک َ] (نف مرکب) نامی است که برای پی گم کردن، یهودان به حفاری شهرهای قدیم داده اند که از آنجاها اشیاء آنتیک قیمتی استخراج می کنند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). حفار. آنکه زمین های خسف شده و مانند آن را کاود، یافتن اشیاء عتیقه را. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).

فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

تیله کا

نوعی بازی با تیله


تیله

خرده شکسته ی کوزه

فرهنگ عمید

تیله

گلولۀ کوچک و توپُر سنگی یا بلوری که کودکان با آن بازی می‌کنند،

حل جدول

تیله

گلوله یا گردو یا سنگی است که اطفال با آن بازی کنند

گلوله یا گردو یا سنگی است که اطفال باآن بازی کنند.

فارسی به عربی

تیله

رخام

فرهنگ معین

تیله

(لِ) (اِ.) گلوله کوچک سنگی یا شیشه آبی که کودکان با آن بازی کنند.

فرهنگ فارسی هوشیار

تیله

خرده سفال، سفال خرد شده گلوله کوچک سنگی با بلوری که اطفال با آن بازی می کنند

فرهنگ عوامانه

تیله

گلوله یا گردو یا سنگی است که اطفال باآن بازی کنند.

معادل ابجد

تیله

445

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری