معنی تیله

تیله
معادل ابجد

تیله در معادل ابجد

تیله
  • 445
حل جدول

تیله در حل جدول

  • گلوله یا گردو یا سنگی است که اطفال باآن بازی کنند.
  • گلوله یا گردو یا سنگی است که اطفال با آن بازی کنند
فرهنگ معین

تیله در فرهنگ معین

  • (لِ) (اِ. ) گلوله کوچک سنگی یا شیشه آبی که کودکان با آن بازی کنند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تیله در لغت نامه دهخدا

  • تیله. [ل ِ / ل َ] (اِ) سفال شکسته ٔ خردشده. (ناظم الاطباء). خرده ٔسفال. ریزه ٔ سفال. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || در تداول، سنگ مدوری که بدان قمار بازند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تیله در فرهنگ عمید

  • گلولۀ کوچک و توپُر سنگی یا بلوری که کودکان با آن بازی می‌کنند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تیله در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تیله در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

تیله در گویش مازندرانی

  • خرده شکسته ی کوزه
فرهنگ فارسی هوشیار

تیله در فرهنگ فارسی هوشیار

  • خرده سفال، سفال خرد شده گلوله کوچک سنگی با بلوری که اطفال با آن بازی می کنند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عوامانه

تیله در فرهنگ عوامانه

  • گلوله یا گردو یا سنگی است که اطفال باآن بازی کنند.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید