معنی تیف

تیف
معادل ابجد

تیف در معادل ابجد

تیف
  • 490
حل جدول

تیف در حل جدول

فرهنگ معین

تیف در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

تیف در لغت نامه دهخدا

  • تیف. (اِ) به زبان گیلان خس وخار و خلاشه را گویند. (برهان) (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از آنندراج). اکنون نیز در دیه های گیلان تیف گویند. (حاشیه ٔ برهان چ معین). || نام روز سیزدهم از ماههای ملکی. (انجمن آرا) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تیف در فرهنگ عمید

  • خار، خس، خلاشه،
فارسی به انگلیسی

تیف در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

تیف در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) خس و خار و خلاشه.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید