معنی تیف

لغت نامه دهخدا

تیف

تیف. (اِ) به زبان گیلان خس وخار و خلاشه را گویند. (برهان) (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از آنندراج). اکنون نیز در دیه های گیلان تیف گویند. (حاشیه ٔ برهان چ معین). || نام روز سیزدهم از ماههای ملکی. (انجمن آرا) (آنندراج).


کره تیف

کره تیف. [ک َرْ رِ] (اِ) نامی است که در لاهیجان به تمشک دهند. (یادداشت مؤلف). رجوع به تمشک شود.


تیف گنج

تیف گنج. [گ َ] (اِ مرکب) تیفاگنج. نام نوائی است از موسیقی. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نوائی است از موسیقی قدیم. (فرهنگ فارسی معین):
گه نوای تیف گنج و گه نوای گنجکاو
گه نوای دیف رخش وگه نوای ارجنه.
منوچهری (از فرهنگ جهانگیری).


تیفاگنج

تیفاگنج. [گ َ] (اِ مرکب) تیف گنج. (برهان) (آنندراج). رجوع به تیف گنج شود.


دیف رخش

دیف رخش. [رَ] (اِ مرکب) دیورخش. تیف رخش. نام نوایی است از موسیقی. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (جهانگیری):
مطربان ساعت بساعت بر نای زیر و بم
گاه سروستان زنند امروز و گاهی اشکنه
گه نوای هفت گنج و گه نوای گنج گاو
گه نوای دیف رخش و گه نوای ارجنه.
منوچهری.


تمشک

تمشک. [ت َ م ِ] (اِ) درختچه ای از تیره ٔ گلسرخیان که دسته ٔ مستقلی را به نام تمشکها تشکیل می دهند و به حالت وحشی در نقاط ساحلی و گرم مرطوبی، مخصوصاً در مازندران و گیلان فراوان است. گیاهی است با ساقه های تیغدار که در کنار جاده ها و مزارع و جنگلها بصورت انبوه می روید. برگهایش متناوب و گوشوارک دار و مرکب و شامل 3 تا 5 برگچه است. (فرهنگ فارسی معین). در درفک، هَندِل. در رامیان، تَموش. در شیرگاه و میان دره، لام. در لاهیجان، کَرَه تیف. دکتر گئوبا گوید که تقریباً شش قسم از آن در جنگلهای خزر هست و بدون تشخیص نامهای لام، تندل و کره تیف به عموم داده میشود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).

فارسی به انگلیسی

فرهنگ معین

تیف

(اِ.) خار، خس.

فرهنگ عمید

تیف

خار، خس، خلاشه،


تیف گنج

نوایی از موسیقی قدیم،

حل جدول

تیف

خار و خس


خار و خس

تیف

فرهنگ فارسی هوشیار

تیف

(اسم) خس و خار و خلاشه.


تیف گنج

(اسم) نوایی است ازموسیقی قدیم.

انگلیسی به فارسی

leontief input output model

مدل های ورودی-خروجی لئون تیف

معادل ابجد

تیف

490

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری