معنی تیرک

تیرک
معادل ابجد

تیرک در معادل ابجد

تیرک
 • 630
حل جدول

تیرک در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تیرک در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • دیرک، ستون چوبی، تیرکوچک
فرهنگ معین

تیرک در فرهنگ معین

 • تیر کوچک، ستون چادر و خیمه، جهش خون از رگ یا آب از آبدزدک یا سوراخ مشک و مانند آن. [خوانش: (رَ) (اِمصغ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تیرک در لغت نامه دهخدا

 • تیرک. [رَ] (اِ مصغر) تصغیرتیر است. (برهان) (آنندراج). مصغر تیر؛ یعنی تیر کوچک. (ناظم الاطباء). || تیر و رکن. وردنه. چوبک. شوبق (معرب). مرقاق. (از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). رجوع به تیر تتماج و تیر نان در ذیل ترکیبهای کلمه ٔ تیر (معنی دوم) شود. || آبله هائی که در دیگ آب جوشان به سبب پخته شدن گوشت یا در میان روغن جوشان بهم میرسد و بخاری که از پاره شدن آبله ٔ دیگ شله و حلیم و هریسه و مانند آن می جهد. (برهان) (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • تیرک. [رَ] (اِخ) قصبه ای است از اقلیم چهارم در شمال ابهر افتاده سی پاره دیه از توابع آن است. هوایش سرد است. و آبش از همان کوهها برمی خیزد و به سفیدرود می ریزد. (نزههالقلوب ج 3 ص 66). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تیرک در فرهنگ عمید

 • [مصغرِ تیر] [قدیمی] تیر کوچک: چه چیز است آن رونده تیرکِ خُرد / چه چیز است آن پَلالَک تیغ بُران (رودکی۱: ۱۲۰)،
  جهش خون از رگ یا آب از سرنگ، سوراخ مشک، و مانندِ آن،
  ‹دیرک› ستونی که در وسط چادر یا سراپرده برپا می‌شود و چادر بر روی آن قرار می‌گیرد، ستون خیمه،
  * تیرک زدن: (مصدر لازم) [قدیمی] جهیدن آب یا مایع دیگر از یک سوراخ ریز،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تیرک در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

تیرک در گویش مازندرانی

 • چوب های عمودی به ارتفاع بلندی اتاق در دیواره های اتاق های...
 • اشعه و پرتو آفتاب
 • چوب بلند خیش که به گردن حیوان وصل شود
 • شخص آبله رو
 • تگرگ
 • جوانه ی هر چیز مانند:غلات
فرهنگ فارسی هوشیار

تیرک در فرهنگ فارسی هوشیار

 • تیر کوچک ‎ (اسم) تیرکوچک، ستوی که در وسط چادر و سرا پرده نصب کنند و چادر بر روی آن قرار گیرد دیرک، آبله هایی که در دیگ آب جوشان یا در میان روغن جوشان بسبب پخته شدن گوشت بهم رسد، جهش خون از رگ یاآب از آبدزدک یا سوراخ مشک و مانند آن، ایجاد در دو وجع در اعضا. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه