معنی تیروکسین

تیروکسین
معادل ابجد

تیروکسین در معادل ابجد

تیروکسین
  • 756
حل جدول

تیروکسین در حل جدول

  • هورمون غده تیروئید
فرهنگ عمید

تیروکسین در فرهنگ عمید

  • هورمونی حاوی ید که از تیروئید ترشح می‌شود و سوخت‌وساز بدن را تنظیم می‌کند،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تیروکسین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • هورمونی که از تیروئید ترشح و داخل خون می گردد
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید