معنی تیربار

تیربار
معادل ابجد

تیربار در معادل ابجد

تیربار
  • 813
حل جدول

تیربار در حل جدول

  • یکی از سلاح های آتشین خودکار
فرهنگ معین

تیربار در فرهنگ معین

  • (اِ.) سلاح خودکار آتشین، مسلسل سنگین.
فارسی به انگلیسی

تیربار در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید