معنی تیربار

فرهنگ معین

تیربار

(اِ.) سلاح خودکار آتشین، مسلسل سنگین.

حل جدول

فارسی به انگلیسی

معادل ابجد

تیربار

813

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری