معنی تیتر

تیتر
معادل ابجد

تیتر در معادل ابجد

تیتر
  • 1010
حل جدول

تیتر در حل جدول

فرهنگ معین

تیتر در فرهنگ معین

  • عنوان، عیارسنجی (شیمی). [خوانش: [فر.] (اِ.)]
فارسی به انگلیسی

تیتر در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

تیتر در فارسی به ترکی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید