معنی تیامن

تیامن
معادل ابجد

تیامن در معادل ابجد

تیامن
  • 501
حل جدول

تیامن در حل جدول

  • به راست رفتن
  • به سمت راست بودن
فرهنگ معین

تیامن در فرهنگ معین

  • (مص ل. ) به طرف راست مایل شدن، (اِ. ) سمت راست. [خوانش: (تَ مُ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تیامن در لغت نامه دهخدا

  • تیامن. [ت َ م ُ] (ع مص) به یمن آمدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || بر دست راست بردن کسی: تیامن به، بر دست راست برد آن را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بطرف راست میل کردن. (آنندراج). براست شدن. (زوزنی) (از اقرب الموارد). و فی الحدیث: فامرهم ان یتیامنوا عن الغمیم، ای تأخذوا عنه یمیناً. (اقرب الموارد). رجوع به ذوالیمینین شود. || (اصطلاح نجوم) نزد منجمان آن است که چون کوکبی در وند عاشر باشد مطرح شعاع هر دو تسدیس وهر دو تربیع وی زیرزمین بود؛ ای بالای زمین و آن دلیل قوت سعادت و بزرگی است و آن کوکب را ذوالیمینین گویند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تیامن در فرهنگ عمید

  • به‌سمت راست گردیدن، به‌طرف راست مایل شدن،

    انحراف به راست،
فرهنگ فارسی هوشیار

تیامن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید