معنی تکل

تکل
معادل ابجد

تکل در معادل ابجد

تکل
 • 450
حل جدول

تکل در حل جدول

 • جوان قد بلند
 • گوسفند جنگلی، اصطلاحی در فوتبال
مترادف و متضاد زبان فارسی

تکل در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

تکل در فرهنگ معین

 • گوسفند شاخ دار، جوان بلندقد. [خوانش: (تَ کَ) (اِ.)]
 • (تَ کْ لْ) [انگ. ] (اِ. ) گرفتن یا دور کردن توپ از پای حریف یا دراز کردن پا در حالتی که بدن تقریباً به حالت خوابیده و موازی با سطح زمین درآید. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تکل در لغت نامه دهخدا

 • تکل. [ت َ ک َ] (ع مص) تکل علیه، لغتی است در اتکل و مذکور است در «وک ل ». (منتهی الارب). تکل علیه تکلاً (از باب سمع)، توکل نمود بر او. لغتی است در اتکل. (ناظم الاطباء). رجوع به اتکال شود. توضیح بیشتر ...
 • تکل. [ت َ / ت ِ ک ِ] (اِ) گوسفند شاخدار جنگی را گویند. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از انجمن آراء). || پسر ساده ٔ نوخط را نیز گفته اند. (برهان) (ناظم الاطباء). مرد جوان که هنوز خط تمام بر عارض او نیامده باشد. (اوبهی). امرد و خطدمیده درشت و بزرگ. و دکل تبدیل آن است. (انجمن آرا) (آنندراج). مردی نو گوشاسب یعنی نوجوان که هنوزش خط تمام اندر نیامده باشد و بر عارضش اندک اثری باشد. (حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی):
  بدر دانی چراست جفت خسوف
  زانکه نمام بود و کور و تکل. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

تکل در گویش مازندرانی

 • کارپایاپای در شالی زار – تعاون سنتی و متقابل در امور کشاورزی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تکل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) گوسفند شاخ دار قوچ، جوان بلند قد، بی اندام بدهیکل درشت هیکل، امرد درشت اندام. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

تکل در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید