معنی تکریت

تکریت
معادل ابجد

تکریت در معادل ابجد

تکریت
  • 1030
حل جدول

تکریت در حل جدول

  • زادگاه صدام حسین
لغت نامه دهخدا

تکریت در لغت نامه دهخدا

  • تکریت. [ت َ / ت ِ] (اِخ) شهری است، نامیدند آن را بنام تکریت دختر وائل. (منتهی الارب). شهری است به اقلیم چهارم قلعه ای محکم دارد که از بناهای اردشیربابکان است و در سی فرسخی بغداد واقع است بر غربی دجله منسوب به تکریت بنت وائل، خواهر بکربن وائل که دیاربکر به او منسوب است و بعضی آنرا از دیار عراق عرب و برخی از ارمنیه شمارند. (انجمن آراء) (آنندراج). شهری در الجزیره ٔ بین النهرین. (ناظم الاطباء). شهری است بر حد میان جزیره و عراق. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید