معنی تکدی

تکدی
معادل ابجد

تکدی در معادل ابجد

تکدی
  • 434
حل جدول

تکدی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تکدی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • دریوزه، دریوزگی، دریوزه‌گری، سوال، صدقه‌خواهی، کدیه، گدایی، گدایی کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تکدی در فرهنگ معین

  • (تَ کَ دِّ) [ع.] (مص ل.) گدایی کردن.
لغت نامه دهخدا

تکدی در لغت نامه دهخدا

  • تکدی. [ت َ ک َدْ دی] (ع مص) تکلف در سؤال. (از اقرب الموارد). حاجت خواهی از این و آن در کوی و برزن. گدائی. و رجوع به تکدیه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تکدی در فرهنگ عمید

  • با الحاح چیزی از مردم خواستن، گدایی، دریوزگی،
فارسی به انگلیسی

تکدی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

تکدی در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

تکدی در فرهنگ فارسی آزاد

  • تَکَدِّی، گدائی کردن، گدائی،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه