معنی تَغار

تَغار
معادل ابجد

تَغار در معادل ابجد

تَغار
  • 1601
حل جدول

تَغار در حل جدول

  • واحد وزنی برابر با 10 کیلو

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه