معنی توپ زدن

توپ زدن
معادل ابجد

توپ زدن در معادل ابجد

توپ زدن
  • 469
حل جدول

توپ زدن در حل جدول

فرهنگ معین

توپ زدن در فرهنگ معین

  • (زَ دَ) (مص ل. ) در بازی قمار، روی دست حریف رفتن بدون این که دست شخص بهتر از دست حریف باشد، بلوف. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

توپ زدن در لغت نامه دهخدا

  • توپ زدن. [زَ دَ] (مص مرکب) توپ انداختن. (ناظم الاطباء). آتش کردن توپ. تیر انداختن با توپ. توپ درکردن. || به اصطلاح قماربازی، بر روی دست حریف برخاستن در صورتی که دست خودش پست تر از دست حریف باشد. (ناظم الاطباء). در اصطلاح قمار، بالا بردن مبلغ قمار. در بازی ورق، به حریف مبلغی بسیار پیشنهاد کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
    - توپ خالی زدن، با نداشتن ورق خوب حریف را، با بالا بردن مبلغ قمار ترسانیدن. (یادداشت ایضاً). توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

توپ زدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

توپ زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) (قمار) بروی دست حریف برخاستن در صورتیکه دست شخص پست تراز دست حریف باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عوامانه

توپ زدن در فرهنگ عوامانه

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید