معنی توپیدن

توپیدن
معادل ابجد

توپیدن در معادل ابجد

توپیدن
  • 472
حل جدول

توپیدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

توپیدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • درشتی کردن، عتاب کردن، کردن، پرخاش کردن،
    (متضاد) نواختن، ملایمت‌به خرج دادن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

توپیدن در فرهنگ معین

  • (دَ) (مص ل. ) (عا. ) کلمات درشت و سرزنش آمیز را با لحن تند به کسی گفتن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

توپیدن در لغت نامه دهخدا

  • توپیدن. [دَ] (مص) به سختی عتاب کردن. تشر زدن. با آواز بلند مؤاخذه کردن. پرخاش کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

توپیدن در فرهنگ عمید

  • تشر زدن، تندی‌ کردن،
فارسی به انگلیسی

توپیدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ عوامانه

توپیدن در فرهنگ عوامانه

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید